AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Ambrož Bohumil Svatoš

Narozen: 07.06.1913, zemřel: 12.07.2007

12. července 2007 zemřel v klášteře dominikánských mnišek ve Znojmě dlouholetý provinciál P. Ambrož Bohumil Svatoš. Narodil se 7. června 1913 v Popovci u Chrudimi. V roce 1924 zahájil studium na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči a během studia bydlel v juvenátu dominikánů u sv. Jiljí. Po maturitě v roce 1930 vstoupil do kláštera v Olomouci a 28. září zahájil noviciát. Pak pokračoval ve studiu filosofie a teologie na řádovém studiu v Olomouci. Dne 5. července 1936 přijal v olomoucké katedrále kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Leopolda Prečana. V roce 1937 nastoupil jako kaplan, katecheta a exercitátor do Znojma. O rok později byl ustanoven prefektem pražského juvenátu a rok na to novicmistrem. Už z těchto prvních let kněžského působení se datuje jeho velká úcta k sv. Zdislavě. S nadšením uvítal, když v roce 1945 litoměřický biskup Antonín Alois Weber pozval dominikány do Jablonného v Podještědí. Fr. Ambrož zde byl jmenován kaplanem. Roku 1946 byl ustanoven magistrem studentů v Olomouci a 21. dubna 1948 byl na provinční kapitule zvolen provinciálem české provincie. Začínalo nelehké období v dějinách církve v Československu. Dne 27. dubna 1950 byl s bratry pražského konventu odvezen do koncentračního kláštera v Broumově, odsud v srpnu do Želiva a po šesti letech do Králík. Dne 12. února 1957 byl propuštěn. Pracoval jako skladník v nemocnici sester boromejek v Albrechticích. V letech 1960–1962 pobýval v Charitním domově na Moravci. Pak pracoval v Ústavu sociální péče ve Slatiňanech u Chrudimi. S nadšením uvítal 2. vatikánský koncil a nemálo se zasloužil o uvádění koncilových usnesení do života. Byl doslova uchvácen nově upravenou liturgií. Od roku 1970 působil u sester dominikánek ve Střelicích a koncem roku 1973 musel znovu nastoupit na Moravec. V roce 1986 se mu podařilo odcestovat do Polska, kde byl právě na generální vizitaci magistr řádu P. Damián Byrne, a abdikoval na úřad provinciála. Provinciálem byl třicet osm let, což byl asi nejdelší úřad v historii řádu. Koncem roku 1989 padla komunistická totalita. Fr. Ambrož opustil 17. října 1990 spolu se sestrami dominikánkami Charitní domov na Moravci a odešel do kláštera sv. Kříže ve Znojmě. Poslední léta fr. Ambrože byla vyplněna modlitbou a obětí. Přicházely nemoci a obtíže spojené se stářím. Velikou obětí pro něj bylo, když po mozkové příhodě v roce 2005 už nemohl sloužit mši svatou. Všechno ale obětoval za církev a za své bratry a sestry. Zemřel připraven svátostmi a obklopen láskou sester, jimž neúnavně a s láskou sloužil celých třiatřicet let.

— Requiescat in pace —