AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FRASSATI, Petr Jiří (Pier Giorgio) bl., terciář.Narodil se v Turině 6. dubna 1901. Jeho otec Alfredo byl senátorem a zakladatelem časopisu La Stampa. Petr studoval na Instituto sociale v Turině, účastnil se v různých studentských náboženských hnutích. Denně se účastnil mše sv. a přijímal Eucharistii. Od roku 1918 byl členem Konference sv. Vincence z Pauly a jako takový rozvinul ohromnou činnost na pomoc chudým. Od roku 1919 studoval na Politechnice v Turině. Přátelil se s Karlem Rahnerem a Karlem Sonnenscheinem a jejich prostřednictvím navázal kontakt s německými organizacemi katolických studentů a dělníků. Účastnil se v mezinárodním studentském hnutí Pax Romana. Od roku 1920 byl členem lidové strany, pracoval v Katolické akci, v Gioventu Cattolica Italiana a v turinské sekci Federazione Universitaria Cattolici Italiani. Jako člen lidové strany, který nesouhlasil s Mussoliniho politikou, byl často vyslýchán policií. Zajímal se o sport, turistiku. Jeho duchovní život formovaly především listy sv. Pavla a spisy sv. Augustina, sv. Kateřiny Sienské a sv. Tomáše Akvinského. V roce 1922 byl přijat do 3. řádu sv. Dominika, kde přijal z úcty k Savonarolovi jméno Jeroným. Byl známým adorátorem Nejsvětější Svátosti. Zemřel před ukončením studia politechniky 4. července 1925 v Turině. Beatifikoval jej jako patrona mládeže papež Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.