AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


LIBRARIUS, Jindřich, kazatel, spoluzakladatel a první převor kláštera v Českých Budějovicích.Librarius byl osobou pravděpodobně velmi blízkou králi Přemyslu Otakarovi II. Podle legendy slíbil král na radu Jindřicha Libraria, že vystaví dominikánům klášter, jestliže se mu narodí mužský potomek. Králova manželka Markéta byla vdovou po Jindřichu Hohenstaufovi. Po smrti svého manžela vstoupila do kláštera dominikánek. Přestože v řádu složila sliby, provdala se v roce 1252 za Přemysla. Faktem je, že klášter v Českých Budějovicích byl založen současně s městem v roce 1265. Hirzo, purkrabí na Zvíkově, daroval 10. března 1265 jménem krále Přemysla Otakara II. dominikánům pozemek ve vznikajícím městě na břehu řeky Malše. Prvním převorem nového kláštera se stal Jindřich Librarius. Klášter byl budován v několika následujících desítiletích. První kostel byl posvěcen 3. června 1271. Převor Jindřich zemřel v roce 1281 a byl pohřben v kapli sv. Vavřince. V zápise o jeho úmrtí je nazýván „blahoslaveným“ a skutečně byl uctíván až do zrušení kláštera v roce 1784.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.