AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Kdo jsou dominikáni

Bratři kněží

Bratři spolupracovníci

Chci být dominikánem...

Kláštery

Historie

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Bratři spolupracovníci (laici)

Bratři laici řádu kazatelů jsou zasvěcení muži, jejichž povolání vyrůstá z milosti křtu. Svobodně a bezvýhradně odpověděli na volání ke spoluúčasti na hlásání evangelia a autenticky tak prožívají dominikánské povolání. Oddávají se Kristu řeholními sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Spoluvytvářejí život konventu slavením liturgie a osobní modlitbou, prací a studiem a zvláštní účastí na službě Slova.

Bratři spolupracovníci v klášteře obvykle zajišťují jeho dobrý každodenní chod. Starají se o kostel a sakristii, přijímají příchozí na vrátnici kláštera, pečují o budovu kláštera anebo pracují v prádelně nebo kuchyni či třeba v knihovně.

Bratři spolupracovníci jsou právoplatnými dědici ducha svatého Dominika a poslání řádu a na základě svého všeobecného kněžství mají účast na apoštolátu celé komunity. Hlásání dobré zvěsti tam, kam jiní nedosáhnou, je zvláštním charismatem těchto bratří.