AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

Nakladatelství Krystal OP vydalo dvě nové knihy.

Charles Journet:
Sedm Kristových slov na kříži

Kristova slova na kříži nás uvádějí do dramatu Boha, jenž na sebe vzal tíhu veškerého zla našeho světa. Propůjčují hlas Kristově poslední bolesti, dávají vytušit něco z utrpení jeho duše. Každé z těchto slov odhaluje určitý aspekt tohoto jedinečného tajemství, přesahujícího všechna slova a schopného prozářit všechny agónie lidí a národů. Boží Syn umírá za člověka. Jeho poslední slova nám pootevírají dveře k tomuto tajemství. To, co je hrůzným dramatem, se díky nim stává poučením. Prostřednictvím úvah kardinála Journeta můžeme do tohoto tajemství vstoupit, uctít je pomocí špetky tichého rozjímání a dodat tak své vlastní duši rozměr hloubky.

Viz info na stránkách nakladatelství Krystal OP.

Bernard z Clairvaux:
Kázání pro dobu postní a velikonoční

Na prahu postní doby jistě přijde vhod novinka nakladatelství Krystal OP „Kázání pro dobu postní a velikonoční“ Bernarda z Clairvaux, jež navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání, vydaných v roce 2016. Kniha vychází jako latinsko-česká bilingva, český překlad vypracovala PhDr. Markéta Koronthályová.

Bernard prostřednictvím svých kázání uvádí čtenáře do tajemství velikonočního okruhu, aby je mohli s užitkem slavit, čerpat nabízené milosti a ještě více se přimknout ke Kristu, jenž nás přišel vysvobodit z hříchu a povznést k důstojnosti a svobodě Božích dětí. Soubor přináší kázání pro neděli Devítník, pro dobu postní, na Květnou neděli, na středu Svatého týdne, na Zelený čtvrtek a Zmrtvýchvstání Páně, na velikonoční oktáv, Prosebné dny, Nanebevstoupení Páně a na Seslání Ducha svatého.

Kniha bude představena čtenářům na knižním salónu nakladatelství ve středu 8. dubna od 19.30 hodin ve foyer barokního refektáře.

Viz info na stránkách nakladatelství Krystal OP.