AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Dominikánský měsíc pokoje - prosinec 2019

Stejně jako v předchozích dvou letech se i letos Česká dominikánská provincie připojí k oslavě Dominikánského měsíce pokoje. Toto výjimečné období solidarity zahájíme o první neděli adventní s prosbou, aby Pán požehnal našemu úsilí. Konec Měsíce pokoje připadá na Světový den modliteb za mír, tj. na 1. ledna.

Ještě před koncem svého mandátu oznámil ve svém listu magistr řádu Bruno Cadoré, že pozornost celé dominikánské rodiny bude tentokrát upřena na podporu Indie.

„Ve stopách Synody o mládeži, která se konala v říjnu 2018, jsme se rozhodli posílit tuto prioritu církve. Otázce míru věnujeme zvláštní pozornost, protože se týká mládeže, se kterou v Indii pracuje mnoho našich dominikánských bratří a sester. S ohledem na tuto prioritu, se Dominikánský měsíc pokoje zaměří na boj proti násilí páchaného na dětech, ženách a domorodých lidech formou strádání a zneužívání/týrání.“ (Z listu magistra řádu fr. Bruna Cadorého z 25. června 2019).

Pomoc Indii bude realizována především skrze podporu dvou dominikánských projektů, které se soustředí na mládež/pomáhají mládeži: 1. Projekt „Květina pro děti ulice“ realizují dominikáni v Nagpuru. 2. Projekt „Bezpečné dětství v dominikánské rodině“ poskytuje školení v otázce sexuálního zneužívání dětí.

Česká dominikánská provincie se i letos finančně připojí k iniciativě Měsíce pokoje. V případě, že byste se k nám chtěli jako členové či přátelé Řádu bratří kazatelů připojit, můžete zaslat svoje finanční příspěvky jako účelový dar se zprávou pro příjemce „indie2019“ na bankovní účet provincie č. 6375022/2700 a to do 15. 1. 2020.