AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Nový magistr řádu

Generální kapitula v Bien Hoa zvolila fr. Gerarda Timonera 88. magistrem řádu.

Fr. Gerard Francisco Timoner III se narodil v roce 1968 v Daet, Camarines Norte na Filipínách. Je synem filipínské provincie, licenciát z teologie získal v Nizozemí (Nijmegen), byl rektorem semináře a prorektorem na Univerzitě Santo Tomaso v Manille, je členem Mezinárodní teologické komise. Byl jedno období provinciálem filipínské provincie a následně magistrem řádu fr. Bruno Cadorém jmenován sociem pro jihovýchodní Asii a Tichomoří..

Foto nového magistra.

První slova nového magistra

Ve své první promluvě ke shromáždění bratří a přítomných věřících nový magistr přiznal svou počáteční rezistenci k přijetí úřadu. Kdyby nebylo modliteb a povzbuzení bratří, „odpověď by byla ‚ne‘”. Bratr Vivian Boland, O.P., socius pro bratrský život a formaci, mu řekl: „modlili jsme se k Duchu svatému. Musíme důvěřovat bratrům.”

Bratr Gerard konstatoval, že současná doba se výrazně podobá době, „kdy Církev potřebuje Františka a Dominika. Je zde potřeba nové evangelizace a my všichni jsem povoláni, abychom dělali právě toto.“ Bratr Gerard přitom připomněl slova svého předchůdce Bruna Cadoré o tom, že řád potřebuje znovunalézt své poslání.

„Jsme kazatelé [řekl svatý Dominik]. To nespočívá v tom, co děláme. Spočívá to v tom, kdo jsme. Misie není to, co děláme. Misie je to, kdo jsme. Pokud toto je jasné, všechno ostatní bude následovat. Jsme kazatelé, ikdyž nekážeme. Jsme kazatelé i v pokročilém věku, když už nemůžeme mluvit. Jsme kazatelé i tehdy, když jsme nemocní. Jsme kazatelé, i když děláme sami náročné rešerše na svých celách. Jsme kazatelé, když pomáháme těm nejméně privilegovaným. Jsme kazatelé, to je naše identita.”

Nový magistr řádu vyzval celou dominikánskou rodinu, aby byla ve vzájemném společenství, aby mluvil jeden s druhým, aby se překonávali rozdíly a dospívalo k souhlasu. „A když dospějeme k souhlasu, myslím, že je moji úlohou být prvním, kdo řekne: ‚To k čemu jsme určeni, abychom dělali, jsme udělali.‘”

(z capitulumgeneraleop2019.net přeložil fr. Lukáš Fošum)