AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

V dominikánském nakladatelství Krystal OP vyšly dvě nové publikace:

  • v ediční řadě Summa theologiae přibyl traktát o Trojici
  • a edice Patristika se rozrostla o další z Augustinových děl, patero promluv o modlitbě Otče náš.

Tomáš Akvinský:
O Trojici v Teologické sumě

Publikace věnovaná traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43) uvádí čtenáře do trinitární teologie Tomáše Akvinského a nabízí komentáře k vybraným pasážím traktátu. Ukazuje, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a hrají významnou roli v intelektuálním souboji, který tak či onak ovlivnil politické dějiny západní civilizace. Vždyť tak jako je náš svět svým způsobem obrazem trojjediného Boha, jsou politické události, alespoň do určité míry, odrazem diskusí o tomto Bohu.

Může Tomášův traktát o Trojici inspirovat, či dokonce spoluurčovat povahu dnešních filosofických či teologických debat? Jako plod vysoce spekulativního myšlení se zdál být navždy odsouzen do starého teologického harampádí. Nyní však tyto „nepraktické“ úvahy znovu ožívají: neboť jak jinak můžeme být „připraveni obhájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje“ (1 Petr 3, 15)? Jak jinak se budeme hájit, když nás stoupenec judaismu či islámu obviní z polyteismu? Jak jinak budeme odstraňovat racionální překážky, které druhým a mnohdy i nám samotným překáží v přijetí víry?

Překlad Karel Šprunk, úvodní studie, poznámky a komentář David Svoboda, doslov Prokop Sousedík.

Viz info na stránkách nakladatelství Krystal OP.

David Vopřada:
Svatý Augustin. promluvy o modlitbě Páně

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, které Augustin pronesl v rámci mystagogické katecheze určené kandidátům křtu, v nichž jim byla modlitba Páně, její smysl i důvod, proč se ji vůbec modlit, svěřena jako jeden z velkých pokladů církve.

Augustin si modlitby Páně nesmírně cení jako „každodenní modlitby za naši spásu“. Chápe ji jako pravidlo, jak se má křesťan k Otci obracet, a dokonce vzor veškeré křesťanské modlitby, takže se křesťané nemají modlit nic jiného než to, co je v otčenáši obsaženo.

Úvodní slovo, překlad a komentář David Vopřada.

Viz info na stránkách nakladatelství Krystal OP.