AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Prohlášení českých dominikánů k případům sexuálních zneužívání

V posledních týdnech dochází k intenzivní medializaci otázky sexuálního zneužívání v církvi. V této souvislosti byli zmíněni i kněží dominikánského řádu. Jako bratři České dominikánské provincie chceme otevřeně reagovat.

Nám dostupná svědectví o těchto událostech jsou velmi kusá. Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad dominikánů, jedná se o sexuální delikty z období devadesátých a začátku nultých let. Tyto odsouzeníhodné činy se v naprosté většině případů týkaly osob starších osmnácti let. To však nikterak nezlehčuje jejich závažnost, protože šlo o zneužití duchovní moci a nadřazeného postavení kněze. V jednom případě byla oběť mladší patnácti let.

V případech, kdy se proti pachatelům sešel dostatek svědectví, byl s nimi neprodleně zahájen církevně právní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti, a především k izolaci od dalších potenciálních obětí.

Světský trestně právní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen. Nepřály si jej samotné oběti, nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy.

Dosud se v kauzách tohoto typu v církvi řešila především otázka, jak naložit s pachateli. Nyní vnímáme potřebu věnovat pozornost na prvním místě obětem. Mnohé zkušenosti ukazují, že oběti o spáchaných činech hovoří většinou až po letech. Často nemají potřebu řešit je právně, ale spíše si přejí, aby se jim dostalo omluvy a adekvátní odborné pomoci.

Oceňujeme odvahu Vás, kteří sdílíte své bolestné zkušenosti obětí zneužívání v církvi, a děkujeme Vám za ochotu podat osobní svědectví.

Za Českou dominikánskou provincii vyjadřujeme připravenost setkávat se s oběťmi pachatelů z našeho řádu, naslouchat jim a zprostředkovat podporu. Mohou se obrátit přímo na nás, na naši kontaktní osobu, psycholožku PhDr. Alenu Prouzovou, anebo na kontaktní centrum, které se chystá společně zřídit Česká biskupská konference a Konference vyšších řeholních představených.

Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost. Prosíme všechny, kterých se tyto činy jakkoli dotýkají, aby vše spolu s námi svěřovali milosrdnému Bohu, který jediný může tato hluboká zranění skutečně uzdravit.

Praha 3. dubna 2019

Provinciál Lukáš Jan Fošum OP a bratři z provinční rady

Kontakt: provincial(zavinac)op.cz, prouzova.alena7(zavinac)gmail.com