AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Radcliffe: Proč chodit do kostela?
Drama eucharistie.

Dominikánské nakladatelství Krystal OP vydalo další knihu Timothyho Radcliffa, jež volně navazuje na bestseller „Proč být křesťan?“. V další „knize s otazníkem“ nás bývalý magistr řádu kazatelů provádí slavením eucharistie. Připomíná nám, že všechny naše zkušenosti s tím, co to znamená být živí, nacházet i ztrácet smysl, mít z něčeho požitek i trpět, jsou eucharistií osvětlovány a samy ji také osvětlují.

Kniha „Proč chodit do kostela? Drama eucharistie“ představuje eucharistii jako svátost naší radosti, svobody a naděje. Ukazuje nám, jak je cesta do středu Ježíšova sebeodevzdání objevováním toho, kdo jsme a kým bychom se v Ježíši mohli stát. Eucharistie nás vtahuje do Ježíšova světa, stále znovu nás zve do onoho podniku být lidští a učí nás chápat, že člověk je stvořen k radostnému podílu na Božím životě. A ještě něco víc – uschopňuje nás být vyslanci tohoto nového světa, kazateli radostné zvěsti o přátelství Boha a člověka.

Jsme povoláni, abychom vydávali svědectví o hlubší svobodě, která znamená vydat své životy, jako to udělal Kristus: „To je mé tělo, které se za vás vydává.“ Jsme volní, abychom mohli být vysláni. Jsme volní, abychom na konci eucharistie mohli odejít z kostela a mohli se vydat k druhým lidem, sdílet jejich životy a pojmenovat Boha, který už tam je. Křesťané však jako by často byli paralyzováni strachem a těmi dveřmi, které Ježíš odemkl, odmítali odejít. Bojíme se říkat, co si myslíme. Možná se bojíme vyznat svou víru světu a jeden druhému své pochybnosti. Možná se obáváme, že nás naše sekulární společnost bude pokládat za excentriky, nebo že nás budou mít za ty, kdo „nedrží partu“ naší církve, která je zavřená v nějaké malé církevní horní místnosti. Možná máme strach ztratit svou útulnou identitu a nechat Ducha svatého, aby nás vystrčil z hnízda. Ale „to je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5, 1). (Timothy Radcliffe, Proč chodit do kostela?)

Více viz na stránkách nakladatelství Krystal OP.