AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Salve 2-3/17 Islám

Nové dvojčíslo revue Salve s tématem islámu je v českém prostředí poměrně unikátní. Ačkoli se islám stal tématem probíraným na mnoha rovinách naší společnosti, málokdy jsou informace o něm věrohodné a závěry podložené skutečnou znalostí problematiky. Salve proto nahlíží islám přiznaně křesťanským pohledem, ovšem odborníků, kteří danou problematiku skutečně a do hloubky znají. Jelikož je potřeba dialogu mezi oběma náboženstvími bezpochyby současným znamením času, otevírá revue prostor k tomu, aby křesťané měli svůj pohled na islám vystavěný na solidních základech.

Studie vesměs pocházejí z per zahraničních, fundovaných křesťanských islamologů, kteří studiu islámu zasvětili větší část svého života. Autoři patří k řadě národností a reprezentují plejádu řádů a kongregací. Co se jejich zkušeností a kompetencí týče, Georges Chehata Anawati OP byl teologickým poradcem na II. vatikánském koncilu a je spoluautorem deklarace Nostra aetate o poměru katolické církve k jiným náboženství. Louis Gardet PFJ vychází z pozice tomistické filozofie a k islámu přistupuje pohledem komparativní teologie. Maurice Borrmans MAfr byl dlouhá léta blízkým spolupracovníkem Papežské rady pro mezináboženský dialog, Christian W. Troll SJ zase formuloval vatikánské odpovědi na muslimské reakce, jež se množily po famózní přednášce papeže Benedikta XVI. na univerzitě v Řezně 12. září 2006. Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám nicméně v úvodu podává český teolog a islamolog Lukáš Nosek. Závěrečný text, obsáhlý portrét současného německého islámského intelektuála a spisovatele Navida Kermaniho, podává Norbert Schmidt.

Studium jakéhokoli jiného náboženství není jen akademickou disciplínou religionistiky. Pro křesťana je to příležitost k tomu, hledat v nich paprsky pravdy, jejichž zdrojem je Duch Svatý (srov. Ad gentes, čl. 4; Lumen gentium, čl. 17). Právě křesťané by mohli být v současné době, tak bolestně zasažené rozdělením, strachem a nenávistí – a je jedno, zda vinou islamistických teroristů, anebo xenofobních populistických politiků –, apoštoly míru, pokojného soužití a tvůrčího dialogu s lidmi odlišných názorů a věr. Právě oni, v jistotě své vlastní víry, mohou lépe než kdo jiný naslouchat náboženské zkušenosti muslimů, která je v důsledku nemůže než obohatit. Nové číslo Salve si klade za cíl rozšířit v tomto smyslu obzory čtenářů a vést je k hlubšímu, křesťanskému poznání islámu.

Martin Bedřich

Číslo je možno zakoupit prostřednictvím Krystal OP.