AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2017

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, podzimní termín (sobota před slavností Ježíše Krista Krále), letos dne 25. listopadu 2017, do Prahy.

Tématem letošního roku je na základě podnětů od více bratří Přirozenost.

První přednášku letos na podzim bude mít Mgr. David Svoboda, Ph.D., vedoucí katedry filosofie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, na téma Přirozený zákon: historický a systematický pohled.

Jarní setkání v Olomouci v sobotu 14. dubna 2018 bude již zaměřeno konkrétněji. Přednášejícím je dojednán náš terciář doc. Tomáš Machula, Ph.D. et Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zaměřující se odborně na tomistickou filosofii, na téma Místo přirozeného zákona ve filosofické etice a morální teologii.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (patrně ještě v kostele)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 12.00přednášky s diskusí
12.20sexta
(patrně ještě v kostele)
12.30oběd, po něm rekreace
 po rekreaci společný program (organizuje fr. Pavel Mayer)
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 14. 11. 2017, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy), přičemž jsou k dispozici pouze pohostinky v klauzuře v omezeném počtu, a to také do úterý 14. 11. 2017 prefektu pro hosty – metodej(zavináč)op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec OP
regent studií