AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – jaro 2017

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, jarní termín (sobota před 3. nedělí velikonoční), letos 29. dubna 2017 (na svátek sv. Kateřiny Sienské), do Olomouce.

Téma letošního roku jsou aktuální otázky. Po přednášce doc. Aleše Opatrného na podzim v Praze o posynodální adhortaci Amoris laetitia ohledně manželství a rodiny bude mít druhá přednáška jáhna dr. Lukáše Noska z Prahy letos na jaře téma Islám v České republice.

Předběžné schéma:
 1) základní představení islámu a jeho struktur (sunna, ší’a, súfismus, wahhábismus),
 2) představení islámu v Evropě (historicky: Andalusie, Sicílie; současnost; vztah Západu a islámu),
 3) islám v ČR a impulzy pro pastoraci.

Na odpoledne je plánováno setkání české a slovenské formační rady provincie.

Pro odpoledne fr. Pavel Mayer OP naplánoval společný program především (ale nejen) pro bratry: v rámci fatimského roku pěší pouť od kláštera na Svatý Kopeček za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny u nás i na Slovensku, návrat autobusem a tramvají. Odcházet budeme z konventu po rekreaci.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 12.30přednášky s ukázkami textů
12.45sexta
13.00oběd, po něm rekreace
 po rekreaci eventuální společný program
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 25. 4. 2017, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do úterý 25. 4. 2017 fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz. Je třeba počítat s tím, že asi bude třeba ubytovat členy slovenské formační rady.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře včetně propria OP.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvl. těch, kteří jsou vázáni tímto studiem.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec OP
regent studií