AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Kristus v Getsemanech
Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora

Šest set let starý fragment z portálu někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se letos stane průvodcem postní doby. Nový objev zásadního významu, jeho umělecká instalace v presbytáři studentského kostela a doprovodný katalog budou představeny o Popelci umělců 1. března 2017 v presbytáři kostele.

 

Reliéf Krista na Olivetské hoře nalezený v sakráriu kostela Nejsv. Salvátora je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších objevů doposud neznámé památky středověkého sochařství v posledních deseti letech.

Jan Royt

Jezuitský kostel Nejsv. Salvátora byl postaven na ruinách středověkého konventního kostela sv. Klimenta. Pražský klášter Bratří kazatelů, náš nejstarší mendikantský konvent, patřil k jedné z nejvýznamnějších církevních institucí v Čechách. Byl centrem vzdělanosti, mistři vyučující na řádové škole byli současně řádnými profesory na teologické fakultě pražské univerzity. Intelektuálně zaměření dominikáni intenzivně působili ve městech a pro své vystupování, misionářský elán a důraz na evangelijní chudobu se stali velmi oblíbenými.

Jan Havrda

V čase, na který padá temný stín násilí, tak jako padl na Ježíše v Getsemanech stín blížícího se utrpení, se v našich rukou nečekaně ocitá šest set let starý reliéf s tváří opuštěného Krista zápasícího v temnotách o věrnost, o sílu vložit svou úzkost a celou svou vůli do vůle toho, který se zdá mlčící a vzdálený. Jak zní vzkaz z Getseman? „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

Tomáš Halík

Pro některé zvlášť významné události Ježíš vybírá některé ze svých apoštolů, aby byli jejich přímými účastníky. Patří mezi ně i Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě krátce před zatčením. V těchto okamžicích se více než jindy projevuje Ježíšova identita vtěleného Slova a povaha jeho mesiánského poslání. Tajemství Ježíšova života, jak tyto momenty nazýváme, jsou zjevením vtěleného Slova.

Benedikt Mohelník OP

 

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení

Foto instalace

Foto fragmentu

Ohlasy a souvislosti:

Více informací na stránkách Centra teologie a umění při KTF UK Praha
CTU UK

Jímka skrývala gotický fragment s Kristem, ven se dostal díky vysavači
iDnes, 28. února 2017

Ve farnosti u Salvátora ukážou šest set let starý reliéf Krista
iDnes, 17. února 2017

Ve farnosti u Salvátora našli fragment gotického Krista
denik.cz, 18. února 2017