AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Česká teologie v Collège des Bernardins

Spolupráce české revue Salve a pařížské Collège des Bernardins přinesla další nové plody a na ně navazující podněty. V Paříži vyšlo v listopadu 2016 speciální číslo Revue Théologique des Bernardins nazvané La théologie tchèque aujourd’hui [Česká teologie dnes].

Tělo francouzského čísla časopisu tvoří překlady sedmi původních českých textů, vydaných – až na jednu výjimku – v revue Salve. Články byly vybrány tak, aby alespoň naznačily šíři záběru, který česká revue v monotematických číslech předkládá svým čtenářům a jenž se zdál být podnětný i pro francouzskou stranu.

Vydání speciálního českého čísla Revue Théologique doprovázelo kolokvium v Collège des Bernardins v Paříži, které se konalo 1. prosince 2016.

Podrobnou zprávu o časopise i kolokviu naleznete v přiloženém článku.

Titulní strana francouzské revue.