AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Prolog Akt generální kapituly
slavené v Boloni 16. 7. - 4. 8. 2016

V jubilejním roce 800. výročí potvrzení řádu se slavila generální kapitula provinciálů v Boloni v konventu, kde zemřel sv. Dominik a kde jsou jeho ostatky zbožně uchovávány a uctívány. Bratři shromáždění na této kapitule si zvlášť uvědomovali potřebu neustálé obnovy charismatu, jehož je řád od dob sv. Dominika nositelem. Charisma je darem a projevem působení Ducha Svatého v církvi, proto se přizpůsobuje potřebám každé doby a okolnostem různých míst, kde se uskutečňuje.

Akta generální kapituly jsou výsledkem naslouchání impulsům Ducha Svatého, snahy pochopit apoštolské potřeby míst našeho působení a společného bratrského uvažování, rozmlouvání a rozhodování.

Prolog Akt generální kapituly předkládá řádu celistvý pohled na to, jak by se mělo charisma sv. Dominika v současné době realizovat. Má být výzvou k obnově povolání k apoštolskému způsobu života každého bratra a každé komunity. Chce být podnětem i pro všechny ostatní členy dominikánské rodiny. Následují kapitoly akt jsou konkrétní aplikací tohoto úsilí o obnovu v jednotlivých oblastech řádového života.

Překlad Prologu do češtiny si můžete přečíst už nyní.