AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Zpráva z průběhu prvního týdne generální kapituly

Na generální kapitulu do Boloně jsem se vydal v pátek 15. července 2016 po obědě malým letadlem letícím z Prahy přímo tam. Už na letišti v Boloni jsem se potkal s dalšími kapituláři, kteří přilétali jinými spoji ze všech světových stran. Jako vždy na nás čekali bratři studenti. Očividně mají pro tuto službu speciální charizma. Za chvíli jsme se ocitli v hospici, či spíše koleji sv. Tomáše přiléhající ke klášteru sv. Dominika. Hned u dveří určení bratři kontrolovali pověřující listiny. V případě provinciála to je potvrzení o jeho volbě magistrem řádu. Studentské pokojíky jsou pro kapituláře tak akorát. Spolu s hosty a tlumočníky představuje generální kapitula provinciálů shromáždění více než 70 bratří a několik mnišek a činných sester.

Kapitula se slaví v jubilejním roce 800. výročí založení řádu a bylo by skoro nepředstavitelné, že by mohla být jinde než právě u hrobu sv. Dominika. Tato kapitula je zvláštní také tím, že se její začátek záměrně sešel se závěrem pouti po stopách sv. Dominika mladých bratří a sester. Se zapadajícím slunce byli kapituláři i poutníci byli převezeni na kopec nad Boloňou, kde kdysi stával benediktinský klášter, v němž krátce před smrtí pobýval službou vyčerpaný Dominik. Po prohlídce rotundy někdejšího kláštera a po společném zamyšlení a modlitbě se všichni vydali se svíčkami v rukou tou cestou, jíž bratři přednášeli umírajícího Dominika do svého kláštera ve městě. Všechno ostatně působivě popsal fr. Metoděj na stránkách Amicula.

16. 7. 2016

Druhý den ráno sloužil magistr řádu mši sv. k Duchu Svatému, stále ještě za účasti mladých dominikánských poutníků. První pracovní dopoledne kapituly bylo věnováno obvyklým úvodním formalitám a seznámí se s její organizací. Zato odpolední setkání bylo zcela netradičně věnováno setkání se studenty-poutníky, kteří měli příležitost, jistě také pod silnými dojmy z navštívených míst spojenými s počátky řádu, přednést generální kapitule své podněty. Něco takového se bezpochyby událo vůbec poprvé v celé historii řádu.

Ve druhé části odpoledního zasedání přednesl magistr řádu souhrn své zprávy, ve kterém vypíchl zásadní otázky, kterými by se kapitula měla zabývat. Slyšet mluvit o řádu někoho, kdo má opravdu celosvětovou zkušenost a mluvil snad s každým jedním bratrem, je nesmírně obohacující a umožňuje vnímat řád v jiné perspektivě, než jakou poskytují vlastní znalosti a zkušenosti. Magistr řádu také přečetl list, který naší kapitule adresoval papež František.

17. 7. 2016

Neděli kromě společné liturgie zaplnila duchovní obnova. K synům sv. Dominika promlouval nástupce sv. Františka z Assisi, fr. Michael Perry OFM, generální ministr františkánů. Vycházel z života a spirituality zakladatele svého řádu a nabízel srovnání s charizmatem sv. Dominika a posláním dominikánů. Jako poděkování dostal františkánský ministr od dominikánského generála vyobrazení setkání obou zakladatelů. Pro příležitost našeho výročí nechal bratr františkán namalovat pro bratry dominikány ikonu: setkání Františka s Dominikem. V zákulisí koluje tvrzení, že to měli domluvené… Ať tak či onak, ikona od té doby zdobí kapitulní sál.

18. 7. 2016

Pondělní pracovní den byl určen pro setkání v jazykových skupinách nad přednesenou zprávou magistra. Bylo mi svěřeno vést jednu ze dvou frankofonních skupin. Smyslem těchto setkání bylo identifikovat témata pro práci kapituly v komisích.

V pondělí večer navštívil shromáždění kapituly arcibiskup Boloně mons. Matteo Zuppi. Nejprve předsedal slavnostním nešporám, při nichž se k bratřím a přítomným věřícím obrátil krátkou a vřelou homilií. Po večeři s kapituláři zamířil do jednacího sálu, kde nám věnoval nejen několik povzbudivých slov, ale především se s námi podělil o své vizi pastýřské služby v diecézi, které se ujal teprve nedávno. Z biskupovy řeči nakažlivě prozařovala horlivost a zápal pro kázání evangelia v dnešním světě. Dokonce i italská diecéze může narážet na nedostatek kněží v pastoraci, na snižování počtu praktikujících katolíků a vůbec všudypřítomnou sekularizaci se všemi jejími dopady.

19. – 23. 7. 2016

Celebranti společné mše sv. a předsedající liturgie se střídají každý den s ohledem na jazyk, kterým vládnou. Byl jsem takto osloven pro úterní liturgii. Předsedal jsem mši sv. s ranními chválami a nešporám. Kázání k bratřím kapitulářům nebylo o moc delší než krátké evangelium toho dne, což nejeden z nich výslovně ocenil. Dopoledne se poprvé sešly pracovní skupiny, na nichž bude spočívat většina kapitulní práce. Samotnou kapitulou, v řádu totiž není nikdo s větší autoritou, byly schváleny komise: pro apoštolskou kreativitu (španělská a anglická), pro restrukturalizaci a spolupráci, pro život bratří, společný život a řízení, pro povolání a obnovu řádu, pro ekonomické záležitosti a pro řádové konstituce. Celkem tedy sedm komisí. Netradičně nebyly složeny jen s ohledem na jazykové vybavení bratří, což na jednu stranu poněkud komplikuje plynulost jednání, ale na druhou stranu umožňuje prolínání různých pohledů na řešené otázky. Spolu se slovenským provinciálem jsem součástí komise pro život bratří, společný život a řízení. Konec týdne se dostavil nečekaně rychle.

24. 7. 2016

Neděle byla volným dnem. Využil jsem příležitosti, abych se vydal do nedaleké Ravenny a mohl se tam oddat obdivu nádherných mozaik raně křesťanských bazilik, kostelů a baptisterií. I když se rozhodly v ten den stávkovat italské železnice, cesta tam i zpět dopadla dobře. A krása mozaik se ani nedá popsat…

A nezapomeňte se, prosím, za průběh kapituly modlit!

Fr. Benedikt Mohelník OP