AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Stálé studium – jaro 2015

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, jarní termín (sobota před 3. nedělí velikonoční), letos dne 18. dubna 2015, do Olomouce.

Téma letošního roku je Osoba a ctnosti. Po přednášce dr. Davida Peroutky OCD na podzim v Praze bude mít druhá přednáška doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D., děkana teologické fakulty v Českých Budějovicích a našeho terciáře, letos na jaře téma Vztah vlitých a získaných ctností.

Pro odpoledne by měl fr. Pavel Mayer OP naplánovat pro bratry společný program.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 11.30přednášky s ukázkami textů
11.45sexta
12.00oběd, po něm rekreace
 po rekreaci eventuální společný program
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do středy 15. 4. 2015, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do středy 15. 4. 2015 fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvl. těch, kteří jsou vázáni tímto studiem.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec O.P.
regent studií