AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

OPusculum 2015

Po 4 měsíční přestávce dané změnami v redakci a formě časopisu si můžete otevřít opět nové OPusculum. Časopis bude od letoška vycházet jako dvouměsíčník s barevnou obálkou - vždy k začátku sudého měsíce (únor, duben, červen,srpen, říjen a prosinec). Kromě jeho grafické úpravy se mění především jeho zaměření. Je plánováno nejen jako informační a formační časopis dovnitř dominikánské rodiny, ale měl by ji reprezentovat i navenek a přinášet informace o dění v dominikánské rodině širšímu okolí. Redakční rada byla posílena o zástupce všech větví a tisk časopisu bude dotován příspěvky od jednotlivých větví a vašimi dary.

Časopis bude jako doposud k dispozici na webových stránkách http://OPusculum.op.cz a rovněž bude možné si jej nechat zasílat v tištěné podobě za úhradu poštovného. Individuální objednávky je možné učinit na adrese redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie. Zároveň bude tištěný časopis k dispozici širšímu okolí zájemců např. v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí.

První letošní číslo OPuscula obsahuje následující články a informace:
Velikonoční přání o. provinciála
Informace o 100. narozeninách o. Akvinase Gabury
Pozvánka na Opravdický klášter
Informace o Setkání MladoOPů
Pozvánka na Letní tábor pro děti a mládež a i informace o dění u sester na Černé ulici v Praze
Vzpomínka na sestru Ludmilu Bernardinu z Díla bl. Zdislavy
Připomínka 90. narozenin sestry Marie Terezie Brichtové
List magistra řádu - Dominik: řízení, spiritualita a svoboda
Program Dominikánská 8
Pozvánka na Stálé studium
Informace k Setkání formátorů na Svatém Kopečku u Olomouce
Pozvánka na Setkání dominikánské rodiny, Zasedání provinční rady LSsD a letošní výroční pouť v Jablonném
Anotace k Salve 3/2014
Nabídka Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva

Dubnové číslo je ke stažení zde