AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Laboratoř Salve na TABOOKu

Na festivalu malých nakladatelů TABOOK v Táboře, který se letos koná ve dnech 2. až 4. října 2014, se představí také práce kulturně-teologické revue Salve, jejímž dlouholetým šéfredaktorem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Salve v sobotu 4. října v 10.00 hodin představí redaktoři Martin Bedřich a Norbert Schmidt.

Teologicko-kulturní revue Salve, která vychází již téměř čtvrt století pod záštitou dominikánského řádu, představuje posledních víc než deset let jednu z nejzajímavějších a nejkreativnějších platforem dialogu katolické teologie se současným světem a myšlením. Čtyři tematická čísla, která každý rok vznikají, pojímají otázky teologie, duchovního života a kultury z mnoha úhlů pohledu a prezentují plastický a mnohovrstevnatý obraz, který se snaží nové otázky spíše otevírat než diktovat odpovědi. Témata Salve tak zákonitě překračují prostor tištěného časopisu a přelévají se do dalších prostředí, která s revue souvisí – ať jde o centrum Dominikánská 8 u kláštera sv. Jiljí, akademický kostel Nejsv. Salvátora, Centrum teologie a umění na Katolické teologické fakultě a další.

V okruhu redakční rady Salve a dalších spřátelených center tak vzniká jakási laboratoř současného křesťanského myšlení, která pojímá témata katolické teologie, spirituality, umění, filozofie či dějin a snaží se kultivovat a zkvalitňovat odpovídající debatu o nich. Tuto Laboratoř Salve představí ve svém povídání nejen o časopise a dalších aktivitách s ním spojených redaktoři Martin Bedřich a Norbert Schmidt. Více na salve.op.cz a www.tabook.cz.(Aleš Pištora)

převzato z www.apha.cz