AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2014

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, podzimní termín (sobota před slavností Ježíše Krista Krále), letos dne 22. listopadu 2014, do Prahy.

Téma letošního roku je Pojetí osoby a jejího jednání. První přednášku letos na podzim bude mít P. David Peroutka OCD, Th.D., odborník na filosofii, na téma Osoba a osobní identita.
(V jarním termínu bude mít 18. 4. 2015 v Olomouci přednášku doc. Tomáš Machula, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, náš terciář, na téma Vztah vlitých a získaných ctností.)

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání v zimním chóru (kaple sv. Zdislavy)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 12.00přednášky s diskusí
12.20 sexta v zimním chóru (kaple sv. Zdislavy)
12.30oběd, po něm rekreace
 po rekreaci společný program
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 18. 11. 2014, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním odkdy dokdy) také do úterý 18. 11. 2014 prefektu pro hosty fr. Piovi Oláhovi - host.praha@op.cz).

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec O.P.
regent studií