AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Zemřela S. M. Zdislava Helena Černá OP

Dne 28. března 2014 v 91. roce života a v 65. roce řeholního zasvěcení posilněna svátostmi odevzdala svou duši Pánu v kruhu svých spolusester S. M. Zdislava Helena Černá OP, dominikánská mniška z kláštera sv. Kříže ve Znjmě.

Zádušní mše sv. bude sloužena v sobotu dne 5. dubna 2014 ve 14:00 v kostele Nalezení svatého Kříže ve Znojmě. Po obřadech bude uložena k dočasnému odpočinku do řádové hrobky na místním hřbitově.

Narodila se 19. října 1923 v Tachlovicích u Prahy jako první ze dvou dcer ve věřící rodině. V Praze poznala bratry dominikány a v touze po řeholním životě se v roce 1946 připojila k čekatelkám obnovujícím větev kontemplativních mnišek dominikánek v naší vlasti.

Po delší době přípravy mohla obléci 30. dubna 1948 roucho sv. Otce Dominika. První sliby složila v klášteře v Ústí nad Labem dne 1. 5. 1949 a slavné sliby v soustřeďovacím klášteře v Broumově dne 30. 4. 1955. V době komunistického režimu se několikrát se svou komunitou stěhovala. Po revoluci v roce 1990 se komunita přestěhovala do kláštera bratří ve Znojmě.

Radostně a vděčně prožívala svůj řeholní život. Měla velkou lásku k řádu a ke všem dominikánským světcům, kterou ve svých přednáškách a příkladem svého životem předávala mladším sestrám. Zpracovala řádovou historii, překládala z cizích jazyků, vyšívala a vypomáhala při různých domácích pracích. Poslední období svého života prožívala s vděčností a odevzdaností do Boží vůle. Denně obětovala své modlitby za jednotu křesťanů, za potřeby Církve, rodin a za celou dominikánskou rodinu.

R. I. P.

parte