AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

50. výročí úmrtí biblisty fr. Pavla Škrabala OP

Narodil se 1. 11. 1904 v Babicích u Uherského Hradiště, při křtu dostal jméno Vladimír. Řeholní sliby v našem řádě složil jako bratr Pavel 26. 9. 1923 v Olomouci. Studoval v Olomouci a v letech 1928–1930 na římském Angeliku. Ma kněze byl vysvěcen 8. 7. 1928 v Římě. Na Angeliku dosáhl doktorátu teologie (1930), a pak studoval na Biblické škole v Jeruzalémě (1935–1936), kde získal licenciát Písma svatého. Z pobytu v Jeruzalémě přivezl domů velmi obsáhlou sbírku fotografií z egyptských archeologických lokalit, které navštívil, třebaže se odborně nezaměřoval především na Starý zákon či dějiny starověkého Egypta.

Po návratu do provincie vyučoval na řádovém studiu v Olomouci exegezi Písma svatého, biblickou archeologii a hebrejštinu. Známým se však stal hlavně díky modernímu překladu Nového zákona z původního řeckého textu. V roce 1948 jej vydala Dominikánská edice Krystal v Olomouci. Ohlasů na něj se však nikdy nedočkal díky novému komunistickému režimu. Velký zájem o něj však projevili a i dnes stále projevují biblisté, protože jej považují za jeden z nejlepších českých překladů.

V roce 1946 byl zvolen převorem v Olomouci a od roku 1947 byl současně regentem tamějšího generálního studia.

Stejně jako všech ostatních řeholníků a řeholnic v komunisty ovládaném Československu se i jeho citelně dotkla temná noc z 13. na 14. dubna 1950, v níž Státní bezpečnost přepadla všechny kláštery a jejich obyvatele přesunula do internačních táborů. Pavel Škrabal byl internován v Želivě a v internačním pracovním táboře prožil celkem 5 let. Po propuštění pracoval v továrně v Místku jako dělník až do své smrti. Zemřel v Místku 16. 2. 1964 a je pohřben v řádové hrobce na Ústředním hřbitově v Olomouci.