AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Průběh provinční kapituly 2014

 • fotogalerie
 • videogalerie
 • audiogalerie

  Neděle 26.1.2014

  V předvečer zahájení provinční kapituly, která nám má zvolit nového provinciála a nasměřovat naše působení pro další roky, byla v 18:00 v kostele NPPM v Olomouci sloužena votivní mše sv. k Duchu svatému, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

  Několik myšlenek z jeho promluvy:
  Nejen Kapitula, ale každá rodina musí prosit o vedení Duchem svatým, aby měla pro něj místo, aby ji vedl a proměňoval.
  Skutky lásky jsou projevem působení Ducha svatého v nás. Z nich má první místo poslušnost vůči Kristu. Láska otevírá vůči druhému, nedovoluje uzavřenost.
  Komunita, kde jdou vidět plody Ducha sv., duchovního života, taková bude mít povolání i budoucnost. To je odpověď na hledání projektu pro budoucnost provincie. Což neplatí jen o komunitě, ale i o rodině.
  Když vydáváme svědectví o Kristu a co v nás působí, zakoušíme, že Duch sv. není daleko - a tak přvádíme Ducha sv. do našeho středu, vydáváme věrohodné svědectví slovy, ale především skutky o Božím působení. Kéž Duch sv. vede provinční kapitulu i všechny, kteří s ní chtějí být spojeni.

  Pondělí 27.1.2014

  Provinční kapitula byla zahájena rekolekcí, které se ujal Mons. Dominik Duka OP.

  Členy kapituly, kteří volí nového provinciála jsou exprovinciál fr. Benedikt Mohelník, převoři konventů z Prahy fr. Antonín Krasucki, z Olomouce fr. Cyril Molnár, z Plzně fr. Augustin Prokop a ze Znojma fr. Alvarez Kodeda. Dále sociové pražského a olomouckého konventu ffr. Lukáš Fošum a Jindřich Poláček a dále delegáti bratří ffr. Savio Řičica, Damián Němec a Efrém Jindráček. Celkem tedy deset bratří.

  Provinciál přednesl shromážděné kapitule svoji zprávu o stavu provincie za minulé čtyřleté období. Po rozpravě o budoucím provinciálovi se přistoupilo k volbě. Výsledek volby byl zaslán do Říma ke schválení.

  Úterý 28.1.2014

  Provinční syndik přednesl zprávu o hospodářském stavu provincie.

  Hosté kapituly byli rozděleni do pracovních skupin a věnovali se zpracování a přípravě materiálů pro jednání kapituly.

  V podvečer došla zpráva z generální kurie o schválení postulovaného provinciála fr. Benedikta Mohelníka Magistrem řádu fr. Bruno Cadoré. Fr. Benedikt postulaci přijal, složil předepsané vyznání víry a přísahu věrnosti a tak se svého oficia ujal.

  Večer byli zvoleni definitoři kapituly, jejichž úkolem je naformulovat závěry kapituly: bratři Martin Dvořák, Damián Němec, Cyril Molnár a Filip Boháč.

  Středa 29.1.2014

  Dopoledne jednaly komise kapituly. Odpoledne bylo jednání pléna kapituly. Na závěr se kapitula rozloučila s hosty.

  Čtvrtek 30.1.2014

  Jednání pléna kapituly o materiálech kapitulních komisí.

  Pátek 31.1.2014

  Jednání pléna kapituly o materiálech kapitulních komisí. Večer proběhla volba členů provinční rady.

  Sobota 1.2.2014

  Diskusí o personáliích skončilo jednání pléna kapituly a většina kapitulářů se rozjela do svých klášterů. Nyní bude úkolem provinciála a definitorů sestavit akta provinční kapituly a následně je zaslat ke schválení magistrovi řádu.

  Pondělí 3.2.2014

  Provinciál a definitoři pracovali na aktech provinční kapituly.

  Úterý 4.2.2014

  Provinciál a definitoři dokončili, schválili a podepsali akta provinční kapituly. Tím je kapitula skončena.

  Poté, co budou akta přeložena, budou odeslána magistrovi řádu ke schválení. Po schválení budou zveřejněna.