AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2013

Setkání stálého studia proběhne v podzimím termínu (sobota před slavností Ježíše Krista Krále) dne 23. 11. 2013 v našem konventě v Praze.

Téma letošního roku je Rekonciliace. První přednášku letos na podzim bude mít doc. Jiří Skoblík, Th.D., odborník na morální teologii, na téma Svátost smíření s důrazem na praxi.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

 • 7.00 ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání v zimním chóru (kaple sv. Zdislavy)
 • cca 8.10 snídaně
 • 9.00 – cca 12.00 přednášky s diskusí
 • 12.20 sexta v zimním chóru (kaple sv. Zdislavy)
 • 12.30 oběd, po něm rekreace
 • po rekreaci společný program po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 • (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

  Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 19. 11. 2013, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním od – do) také do úterý 19. 11. 2013 prefektu pro hosty fr. Filipu Boháčovi (filip@op.cz).

  Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

  Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, kteří jsou vázáni tímto studiem (viz Provinční rozvrh studia, č. 32: Z tohoto systému stálého studia jsou zcela vyjmuti lektoři GS a učitelé filosofie a teologie na vysokých školách teologického zaměření, dále ti, kdo v daném oboru mají lektorát, licenciát nebo doktorát, a ti, kdo jsou v dané době studenty doplňkového studia na GS nebo mimo provincii podle kapitoly II. tohoto rozvrhu, dále bratří, kteří absolvovali trienální zkoušky v rámci diecéze, a také bratří starší 60 let.

  fr. Damián Němec O.P.
  regent studií

 • foto