AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Program XIII. setkání české dominikánské rodiny 2013

Česká dominikánská církev vítězná

Klášter dominikánů Praha, Husova 234/8, Praha 1

Program 19. 10. 2013:

Velká hovorna

(vchod z Husovy ul.)

 • 8:00 útulna s kávou a čajem

  kostel sv. Jiljí

 • 9:00 růženec
 • 9:30 mše sv. – hlavní celebrant a kazatel fr. Dominik kard. Duka OP

  agapé a program v barokním refektáři

  (pro později příchozí vstup z ul. Jilská – nade dveřmi je logo D8)

 • 11:00 fr. Dominik kard. Duka OP: Jak se žilo dominikánům v době totalitních režimů 20. století
 • 12:00 Anděl Páně, sexta (modlitební texty k sextě a nešporám s litaniemi si můžete vyzvednout od 10:30 hod. na recepci v předsálí barokního refektáře)

  společný oběd pro přihlášené účastníky

  (u sester dominikánek v Černé ul. 14 – stravenky si můžete vyzvednout od 10:30 hod. na recepci v předsálí barokního refektáře)

  další program v barokním refektáři

  (vstup z ul. Jilská – nade dveřmi je logo D8)

 • 13:30 fr. Benedikt Mohelník OP: Zprávy z provincie, dotazy
 • 14:15 sr. Benedicta Hübnerová OP: Sestra Marie Dolanská, Jen jedno je třeba
 • 15:00 Hana Kuželová, Jan Kužela, Eva Fuchsová: Bratr Patrik Kužela a jeho dní sypký suchopár
 • 16:00 fr. Efrém Jindráček: Bratr Tomáš Týn OP – proces blahořečení. Diskuze a dotazy k tématu

  kostel sv. Jiljí

 • 17:00 obláčka Petra a Hany Kuželových, nových čenů 5. pražského sdružení
 • 17:30 nešpory, Salve Regina, litanie, O lumen

  kvadratura (příp. Solná věž)

  (vstup z kostela; Solná věž je přístupná z ambitu po hlavním schodišti do 1. patra kláštera)

 • 18:00 grilování v kvadratuře (v případě příznivého počasí posezení venku, jinak přesun do Solné věže)
 • 19:00 klub OP – Příprava na jubileum 2016: kontemplace a kázání slova

  Po celý den program pro děti ve velké hovorně (a jistě i v okolí)

  Uzávěrka přihlášek je 30. září 2013.

  Přihlášky (oznámení o účasti) zasílejte na adresu: SeDoR, Husova 8, 110 00 Praha 1, nebo lépe e-mailem na: sedor@op.cz.

  Nezapomeňte uvést, zda objednáváte rovněž oběd!

  Předpokládané náklady na účastníka (včetně oběda) jsou asi 150 Kč. Pro ty, kdo jsou ve finanční tísni, samozřejmě není úhrada této částky podmínkou na setkání. Naopak ty, kdo mohou přispět víc, prosíme o malý či větší dar. Potvrzení pro daňové účely na požádání rádi vystavíme. Příspěvky se budou vybírat jako vždy do připravené krabice přímo na setkání.