AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Provinční kapitula 2014

Svolávací listinou ze dne 1. srpna 2013 provinciál dle LCO a na základě rozhodnutí provinční kapituly slavené od 24. 1. 2010 do 2. 2. 2010 v Olomouci svolal provinční kapitulu do konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. Kapitula se bude slavit od 26. ledna 2014.

Provinční rada ustanovila přípravné komise, oblasti jejich činnosti a jejich předsedy. Předsedům těchto přípravných komisí mohou zasílat své podněty k provinční kapitule jak bratři z provincie, tak i ostatní členové dominikánské rodiny.

Všechny členy dominikánské rodiny provinciál naléhavě vybízí jak k soukromým, tak společným vytrvalým modlitbám za zdar kapituly.

Podrobnosti viz Svolávací listina.