AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Generální kapitula definitorů Trogir 2013

Generální kapitula definitorů se bude konat od 22. července do 8. srpna 2013 v Trogiru v Chorvatsku. Žádosti a otázky pro kapitulu (srov. LCO 415, II a III a ACG 1980 č. 264) je možné posílat do 22. února 2013 (LCO 415, IV, 1°) formou, kterou určuje LCO (415, IV, 2°) na Generální kurii. Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie: konventní mše svaté – mše za různé potřeby, votivní mše, přímluvy; modlitba officia – prosby v ranních a večerních chválách; prosby.