AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Zemřel fr. Dominik Alois Marek OP

O slavnosti Zjevení Páně v neděli 6. ledna 2013 ve 2:30 odevzdal svou duši Pánu náš drahý otec fr. Dominik Alois Marek OP.

Pohřeb bude v pátek 11. 1. 2013 v 10:00 v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí P. Marie v Olomouci na Slovenské ulici. Poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu na neředínském hřbitově.

Narodil se ve Štramberku na Moravě 24. ledna 1917. Absolvoval gymná­zium v Příboře. Řeholní formaci prožil v Olomouci: do noviciátu vstoupil 28. září 1936, první sliby složil 28. září 1937 a slavné sliby 29. září 1941. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1942. Po skončení studií v roce 1944 žil jeden rok v pražském konventu, v letech 1945 až 1950 působil jako ekonom v olomouckém konventu.

20. března 1950 měl být v olomouckém klášteře zatčen a souzen v monstrpro­cesu s řeholníky; z kláštera však unikl a skrýval se až do amnestie v květnu 1960. Do roku 1968 pak pracoval jako soustružník v Tatře Kopřivnice. V roce 1961 byl odsouzen na čtyři roky vězení; vězněn byl ve Valdicích do amnestie v květnu 1962.

V roce 1968 přišel opět do Olomouce, kde byl do roku 1974 tajemníkem teologické fakulty a pak do roku 1977 vrátným v Dopravních stavbách. Jako důchodce dostal roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku, kde působil do roku 1990. Poté sloužil do roku 2007 v Olo­mouci v kostele sv. Kateřiny a u Milosrdných sester svatého Kříže v arcibiskupské rezidenci.

V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v Olomouci, kde v péči bratří strávil závěr svého dlouhého života.

  • parte