AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Slavnostní prezentace knihy Bernarda z Clairvaux Kázání na Píseň písní

U příležitosti vydání druhého, závěrečného dílu překladu stěžejního díla Bernarda z Clairvaux Kázání na Píseň písní I., II., jehož autorkou je PhDr. Markéta Koronthályová, se uskuteční slavnostní prezentace této knihy.

Akce proběhne pod záštitou Katolické teologické fakulty, Evangelické teologické fakulty a nakladatelství Krystal OP ve středu 7. 11. 2012 v 16:30 v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze 1 (Jilská 7a).

O svém vztahu k Bernardovi promluví a jeho knihu představí veřejnosti PhDr. Markéta Koronthályová (autorka překladu), doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (odborník na patristiku), Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář arcibiskupství pražského, prorektor UK doc. ThDr. Martin Prudký, děkan KTF UK ThLic. Prokop Brož, Th.D. a děkan ETF UK doc. Jindřich Halama Dr.

  • plakát