AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Salve 4/2019 – Patřit k církvi

V nakladatelství Krystal OP vyšlo další číslo revue Salve, věnované tématu příslušnosti k církvi. Editor čísla fr. Ludvík Grundman OP si vytkl za cíl prozkoumat, jaké otázky dnes před nás staví tradice předávaná rčením „mimo církev není spásy“, jak se s nimi vypořádává současná teologie, jaký význam hrají v dnešní pastorační praxi i v životě jednotlivců a společenství věřících.

Číslo otevírá recenze Benoîta-Dominiqua de La Soujeole OP, který prezentuje významnou knihu jezuitského teologa Bernarda Sesboüé. Ta shrnuje historický vývoj dogmatického učení o nutnosti příslušnosti k církvi pro spásu. Tomuto tématu se věnuje i text Nikolause Schwerdtfegera představující Rahnerovu tezi o „anonymních křesťanech“ a studie Karla Skalického pojednávající o koncepci „anonymních katechumenů“ rozpracované Vladimírem Boublíkem. Katechumeni jsou také tématem článku Davida Vopřady, jenž zkoumá jejich situaci u svatého Augustina.

Josef Prokeš rozvíjí ve svém článku „praktickou“ ekleziologii současného papeže Františka, jenž o církvi často hovoří jako o polní nemocnici. Aspekt lokálního zakotvení příslušnosti k církvi a její konkrétní život v daném farním společenství zachycuje ve své sociologické studii Barbora Spalová a zkušenosti z doprovázení katechumenů ve farnosti Nejsv. Salvátora v Praze představuje Martin Staněk. Osobní přístup k danému tématu pak reprezentuje také anketa uspořádaná mezi členy redakční rady Salve, kteří odpovídali na otázku „Proč patřím ke katolické církvi“.

Viz salve.op.cz.